Yetenek Yönetimi

 

YETENEK YÖNETİMİ NEDİR?

Kurumun vizyon ve hedefleri doğrultusunda, mevcut insan kaynaklarının analiz edilerek kişilerin yeteneklerini geliştirebileceği birim ve pozisyonlarda görevlendirilmesine ve yeteneklerinin güncel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak geliştirilmesine olanak tanıyan bir uygulamadır. 

Kapsamlı ve etkili bir süreç olarak yetenek yönetimi stratejisinin belirlenmesi, hangi alanda hangi yeteneklere gereksinim duyulduğunun belirlenmesine, kurumdaki yeteneklerin keşfedilmesine, organizasyona en uygun bir şekilde entegre edilmesine, yeteneklerin geliştirilmesine ve öğretici bir çalışma kültürü ortamında kariyer planlaması yapılmasına olanak sağlar. 

Dahası etkili yetenek yönetimi, nitelikli insan kaynağı açığı nedeni ile oluşabilecek risklerin en aza indirilmesinin yanı sıra zaman ve emek kaybının yaşanmasının önüne geçer. Kurumumuzda çalışanlara değer veren, adil, eşitlikçi yaklaşımın daha da geliştirilerek benimsenmesi, emeğin korunarak yüceltilmesi konusunda karar vericilere eşsiz bir destek sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Aydınlatma Metni

Yetenek Yönetimi Broşür

Sistem Giriş