Üst Politika Belgeleri

Üst Politika Belgesi Nedir?

Üst düzeydeki politika kalkınma planları, orta vadeli plan ve programlar, yıllık programlar ile sektörel ve tematik konularda hazırlanan strateji belgelerinin geneline üst politika belgeleri denir.

Üst Politika Belgeleri Neden Önemlidir?

Kamuda, ulusal ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde politikalar ve eylemleri belirlemek için hazırlanan üst politika belgeleri, kurumun sorumluluk alanlarının ulusal yükümlülüklere uyumlulaştırılmasının sağlayan temel belgeler olması nedeniyle önemlidir. Kurum, faaliyet alanlarını ve önceliklerini belirlerken bu belgeleri referans almalıdır. Üst politika belgelerinde öngörülen politikaların kuruluş düzeyinde uygulamaya geçirilmesinin sağlanması kurumun gerçekçi ve sonuç odaklı stratejiler tasarlamasında, kurumun topyekûn başarısını etkileyecektir.

Belediyemizin Sorumlu Olduğu Faaliyet Alanlarına dair Üst Politika Belgeleri Hangileridir?

 1. Lopi İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan  (2017)
 2. İzmir Ulaşım Ana Planı (2019)
 3. İzmir Ulaşım Ana Planı Özet Rapor (2017)
 4. Bisikletli Ulaşım Eylem Planı ve Yaya Ulaşımı (2019)
 5. İzmir Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Rehabilitasyon Ve Deniz Ulaşımı Entegrasyon Eylem Planı 
 6. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Ve Eylem Plan (2021-2025)
 7. Erişilebilirlik Klavuzu (2020)
 8. Lopi Kemeraltı Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı 
 9. Lopi İzmir Sustaınable Urban Logıstıcs Plan 
 10. İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı (2011)
 11. Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023)
 12. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde Türkiye'den İyi Örnekler (2018)
 13. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde Dünyadan İyi Örnekler
 14. Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (2014-2023)
 15. Küçük Menderes  Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yaşam Stratejisi (2016)
 16. Gediz Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (2015)
 17. İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (2016)
 18. İzmir İş Hayatı Stratejik Planı (2015-2023)
 19. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı
 20. UEVEP Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
 21. İzmir-Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Eylem Planı (2020)
 22. İzmir-Sustainable Energy And Climate Action Plan (2020)
 23. Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Ve Eylem Planı (2011-2023)
 24. Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2017-2023)
 25. İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (2021)
 26. İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Kılavuzu (2019)
 27. İklim İçin Kentler Çözümün Parçası Olmak (2020)
 28. Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021)
 29. İzmir Yeşil  Altyapı Stratejisi (2018)
 30. İzmir'in Doğa İle Uyumlu Yaşam Stratejisi (2021-2030)
 31. İzmir Yeşil Şehir Eylem Plan Tr (2020)
 32. İzmir Green City Action Plan (2020)
 33. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2018-2023)
 34. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (2021-2024)
 35. Yerel Eşitlik Eylem Planı (2013-2017)
 36. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (2021-2023)
 37. İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi Ve Eylem Planı (2020-2024)
 38. Tasarım Stratejisi Raporu (2018-2020)
 39. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi Ve Eylem Planı (2020-2023)
 40. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2020-2023)
 41. İzka İzmir Bölge Planı (2014-2023)
 42. İzmir Entegre Atık Yönetimi Planı (2018)
 43. Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Ve Eylem Planı (2010-2023)
 44. İzmir Festival Stratejisi Ve Eylem Planı (2022-2024)
 45. İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024)
 46. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler
 47. Sıfır Atık Yönetmeliği