SYS Nedir?

 

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS), “Tanımlanamayan Şey Ölçülemez, Ölçülemeyen Şey Yönetilemez” ilkesinden hareketle, belediyemizin performansının, stratejik faaliyetleri kapsayıcı ve kullanışlı göstergeler ile ölçerek objektif bir şekilde değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlayan, stratejik planı yenilikçi bir anlayışla eyleme dönüştüren sistemdir.

Bundan hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi'nin birbirini besleyen iki temel bileşeni vardır.

  1. Stratejik Performans Yönetim Sistemi (İzleme, Değerlendirme, Politika belirleme)
  2. İnovasyon Yönetim Sistemi (Sürekli Geliştirme, İyileştirme, Değiştirme)

Başkanlık vizyonu, üst politika belgeleri, vatandaş ve paydaş talepleri, iç ve dış denetim bulguları SYS Ekosistemini besleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi performans hedeflerini belirler. Bilgi Ekonomisi ve Yetenek Yönetimi, SYS Ekosisteminin kurum içi bilgi ile insan kaynağı sermayesini oluşturur ve hedeflere ulaşmak için esas etkiyi yaratır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tüm bu süreçlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıklarımız ile işbirliği halinde çalışmaktadır.