Kaynaklar

  1. Coşkun, A. (2007). Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
  2. Drucker, P. F., Hesselbein, F., & Kuhl, J. S. (2016). Peter Drucker'ın En Önemli Beş Sorusu-Bugünün Liderleri İçin Sürdürülebilir Bilgelik. İstanbul: Sola Unitas.
  3. Erdem, B., & Kaya, İ. (2013). ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Sayı 35, 135-137.
  4. Mert, Dr. G. (2018). ÖRGÜTSEL ÖĞRENME-Başarılı organizasyonlar neden başarılı olurlar? İstanbul: Artikel Yayıncılık.
  5. Norton, D. P., & Kaplan, R. S. (2014). STRATEJİ HARİTALARI Gayrimaddi Varlıkları Maddi Sonuçlara Dönüştürmek. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
  6. Norton, D. P., & Kaplan, R. S. (2015). BALANCED SCORECARD Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek. İstanbul: Aura Kitapları.