Bize Ulaşın

Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Melis TUNCAY (Dahili: 9259) Müdür
 
Faaliyet Raporu / Performans Programı / Aylık İlerleme
Elin ALGAN (Dahili: 3667)
Tuğba AKTEPE GENÇ (Dahili: 3473)
Zehra GÜNER (Dahili: 3738)
Ulaşım DB
Raylı Sistem DB
Fen İşleri DB
Yapı İşleri DB
Etüd ve Projeler DB
Yapım İhaleleri DB
 
Aslı GÖNEN (Dahili: 9125)
İrem AKBULAK (Dahili: 6325)
İtfaiye DB
Harita DB
Mezarlıklar DB
Emlak Yönetimi DB
İmar ve Şehircilik DB
Yapı Kontrol DB
Kültür ve Sanat DB
Şehir Tiyatroları ŞM
Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler ŞM
 
Fadime KUMTEPE (Dahili: 3667)
Begüm DEMİRCİ SOYKAN (Dahili: 6325)
Sosyal Hizmetler DB
Sosyal Projeler DB
Sağlık İşleri DB
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB
Muhtarlık İşleri DB
Dış İlişkiler ve Turizm DB
 
Ulaş LOKUMCU (Dahili: 3473)
Ece ÖZDİL NALINCI (Dahili: 3739)
Çevre Koruma ve Kontrol DB
Park ve Bahçeler DB
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık DB
Tarımsal Hizmetler DB
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme DB
Afet İşleri DB
Gençlik ve Spor Hizmetleri DB
 
Elif KÖPRÜLÜOĞLU YILMAZ (Dahili: 6289) 1. Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar DB
Mali Hizmetler DB
Strateji Geliştirme DB
Destek Hizmetleri DB
Bilgi İşlem DB
Makine İkmal Bakım ve Onarım DB
Zabıta DB
İnsan Kaynakları DB
Satınalma DB
 
Elin ALGAN (Dahili: 3667) Şirketler
 
Sevgi YILDIZ (Dahili: 3704)
Ulaş LOKUMCU (Dahili: 3473)
Ece ÖZDİL NALINCI (Dahili: 3739)
İrem AKBULAK (Dahili: 6325) 
Elif KÖPRÜLÜOĞLU YILMAZ (Dahili: 6289)
30 İlçe/Proje Takip
 
Fadime KUMTEPE (Dahili: 3667) İl Brifing ve Kuruluş Brifing Dosyası İl Koord. Kurulu ve İLYAS Programı Veri Girişi
Kamu Yatırım Takip Sistemi (KaYa) Girişleri
 
İstatistik ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Gerçek DAVRAN (Dahili: 1567) Müdür
 
Asil YILDIZ (Dahili: 3893) Süreç Hiyerarşisi ve İş Akışlarının Çizilmesi
 
Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü
Ceyda DURUTÜRK (Dahili: 3170) Müdür
 
İnşa TAGTAŞ (Dahili: 4393) Yönetmelik - Yönerge Güncellemeleri
 
Nilüfer Aslı TEMİZ (Dahili: 3180)
Yonca Cansu ESATOĞLU (Dahili: 8467)
Emine Hanım KOÇ (Dahili: 1601)
Pozisyon Bazlı Görev Tanımları
 
Göknur AKTAŞ (Dahili: 3171)
M. Kemal YILMAZ (Dahili: 3746)
Yetenek Yönetimi
 
M. Kemal YILMAZ (Dahili: 3178) İş Yükü Analizi
Paydaş Analizi
 
Ece ERDEM DURMUŞ (Dahili: 3274) Kurum İçi İletişimi İyileştirme (KİİİP) Projeleri
Yönet'İşim Eğitimleri
 
Emine Hanım KOÇ (Dahili: 9571) SYS Bilgi Ekranı
 
Birtan Ünsal(Dahili:9481)
Recep Yakut (Dahili:9481)
PDKS Donanım
 
Nilüfer Aslı TEMİZ (Dahili: 3180)
Göknur AKTAŞ (Dahili: 3171)
PDKS Yazılım
 
Ar-Ge ve İnovasyon Şube Müdürlüğü
Esra AKKİRAZ (Dahili: 4216) Müdür
 
Gökhan GÜRHAN (Dahili: 6017)
Aylin KURTULAN (Dahili: 6018
Özlem GÖRKEN (Dahili: 6018)
Endercan DAĞ (Dahili: 4263)
Proje Öneri Dosyaları
 
Ekin KAHRAMAN (Dahili: 3169) İnovatif Okuryazarlık Anketi
 
Gonca GÖKTOĞAN (Dahili: 3159) Fikir Radarı
İnovasyon Günlükleri