Bize Ulaşın

Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Asuman TÜRKMEN MERAL (Dahili: 1509) Müdür
 
Faaliyet Raporu / Performans Programı / Aylık İlerleme
Zehra GÜNER (Dahili: 3738) Banliyo ve Raylı Sistem DB
Fen İşleri DB
Yapı İşleri DB
Etüd Proje DB
Ulaşım DB
Yapım İhaleleri DB
Satınalma DB
ŞİRKETLER
 
Öykü ELBEYLİ BOYACIOĞLU (Dahili: 3666) Kültür Sanat DB
Şehir Tiyatroları ŞM
Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler ŞM
 
Sevgi YILDIZ (Dahili: 3704) Sosyal Hizmetler DB
Sosyal Projeler DB
Toplum Sağlığı DB
Eşrefpaşa Hastanesi 
 
Selvi TOPAL (Dahili: 3773) İtfaiye DB
Zabıta DB
İşletme ve Destek Hizmetleri DB
Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler DB
Yapı Kontrol DB
Mezarlıklar DB
 
Fadime KUMTEPE (Dahili: 3667) 1. Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birim Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar DB
Yapım İhaleleri DB
 
Aslı GÖNEN (Dahili: 9125) Mali Hizmetler DB
Bilgi İşlem DB
Strateji Geliştirme DB
İnsan Kaynakları DB
Makine İkmal DB
Harita ve CBS DB
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme DB
Emlak Yönetimi DB
Kentsel Dönüşüm DB
İmar ve Şehircilik DB
 
Ece ÖZDİL NALINCI (Dahili: 3739) İklim Değişikliği ve Çevre Koruma DB
Park ve Bahçeler DB
Atık Yönetimi DB
Tarımsal Hizmetler DB
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB
Dış İlişkiler ve Turizm DB
Gençlik ve Spor Hizmetleri DB
 
Elin ALGAN (Dahili: 3667) Şirketler
Çağrı Yazıları Koordinasyon
 
Sevgi YILDIZ (Dahili: 3704) 30 İlçe/Proje Takip
 
Fadime KUMTEPE (Dahili: 3667) İl Brifing ve Kuruluş Brifing Dosyası İl Koord. Kurulu ve İLYAS Programı Veri Girişi
Kamu Yatırım Takip Sistemi (KaYa) Girişleri
Selvi TOPAL (Dahili: 3773)
 
Başak KARADUMAN (Dahili: 3746) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)
Strateji Haritası
Kurumsal Karne
Temel ve Özel Göstergeler
Ekosistem
Erengül ÇALIŞKAN (Dahili: 3473)
Melis TUNCAY (Dahili: 9259)
Onur ERBAŞ (Dahili: 1601)
Sinem GÜZELANT (Dahili: 3665)
Ulaş LOKUMCU 
İstatistik ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Gerçek DAVRAN (Dahili: 1567) Müdür
 
Asil YILDIZ (Dahili: 3893) Süreç Hiyerarşisi ve İş Akışlarının Çizilmesi
Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü
Ceyda DURUTÜRK (Dahili: 3170) Müdür
 
İnşa TAGTAŞ (Dahili: 4393) Yönetmelik - Yönerge Güncellemeleri
 
Nilüfer Aslı TEMİZ (Dahili: 3180) Pozisyon Bazlı Görev Tanımları
Dilek UNCUOĞLU CAN (Dahili: 8467)
Emine Hanım KOÇ (Dahili: 1601)
 
Göknur AKTAŞ (Dahili: 3171) Yetenek Yönetimi
M. Kemal YILMAZ (Dahili: 3746)
Şifa YENER (Dahili: 1601)
 
M. Kemal YILMAZ (Dahili: 3178) İş Yükü Analizi
Paydaş Analizi
 
Ece ERDEM DURMUŞ (Dahili: 3274) Kurum İçi İletişimi İyileştirme (KİİİP) Projeleri
Yönet'İşim Eğitimleri
 
Emine Hanım KOÇ (Dahili: 9571) SYS Bilgi Ekranı
 
Aliekber KOÇAK (Dahili: 8466) PDKS Donanım
 
Nilüfer Aslı TEMİZ (Dahili: 3180) PDKS Yazılım
Göknur AKTAŞ (Dahili: 3171)
Ar-Ge ve İnovasyon Şube Müdürlüğü
Esra AKKİRAZ (Dahili: 4216) Müdür
 
Gökhan GÜRHAN (Dahili: 6017) Proje Öneri Dosyaları
Aylin KURTULAN (Dahili: 6018)
Özlem GÖRKEN (Dahili: 6018)
Endercan DAĞ (Dahili: 4263)
 
Ekin KAHRAMAN (Dahili: 3169) İnovatif Okuryazarlık Anketi
 
Gonca GÖKTOĞAN (Dahili: 3159) Fikir Radarı
İnovasyon Günlükleri