Yetenek Yönetimi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi (Veri Sorumlusu) tarafından hazırlanmıştır.

Çalışan Aydınlatma Metni ile daha önce Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği hususunda tarafınız aydınlatılmış, ayrıca yetenek yönetimi sisteminin nasıl kullanılacağı ve uygulama ile ilgili teknik hususlarda tarafınıza yazılı ve sözlü olarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumun vizyon ve hedefleri doğrultusunda, mevcut insan kaynaklarının analiz edilerek kişilerin yeteneklerini geliştirebileceği birim ve pozisyonlarda görevlendirilmesine, yeteneklerinin güncel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak geliştirilmesine,  olası afet durumlarında hızla güncel ve doğru bilgiye erişilmesine, kurumun meşru menfaatini esas alan insan kaynakları politikaları geliştirilmesine olanak tanıyan bu uygulamaya www.stratejikyonetimsistemi.izmir.bel.tr/yetenekyonetimi web sayfasından ya da kişisel telefonunuza İzmir Büyükşehir Belediyesi intranet uygulamasını yükleyerek, Yetenek Yönetimi modülü aracılığıyla erişebilirsiniz.

Söz konusu uygulama ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Personeli, kurumda kendisine dair tutulan verileri görebilecek ve kurumun başta acil durumlarda olmak üzere kurumsal kapasitesini geliştirmesine imkân vererek hızlı raporlama yapmasını kolaylaştırılması amacıyla otomatik yolla işlenecektir. Söz konusu veriler ve bu veriler işlenerek elde edilen bilgileri hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için delil olarak sunulması amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi güvende tutmak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Veri koruma politikası çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacak ve bu süreler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veri saklama politikasıyla uyumlu olarak belirlenecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu Hol Konak / İzmir adresine yazılı olarak veya tarafınıza tahsis edilmiş olan “izmir.bel.tr” uzantılı iş elektronik posta adresiniz üzerinden yaziisleri@izmir.bel.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, yetenek yönetimi süreci ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili temel bilgileri içermektedir. Herhangi bir sorunuz veya daha fazla bilgi talebiniz varsa, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.