Akıllı Şehir Belgeleri

 

Tarih: 30.11.2022

Konu:

Akıllı Şehir Külliyatı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında üretilen Akıllı Şehir Külliyatı içerik bilgisi ve dijital dökümanlara erişim için gerekli bağlantılar verilmiştir. Yürüttüğümüz faaliyetlerde bu dökümanlara aşağıda verilen linklerden ulaşılabilir.

Kapsam:

Eğitim Kitapları

 1. Akıllı Şehir Yönetimi: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-sehir-yonetimi/
 2. Yöneticiler için Akıllı Şehirler: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-yoneticiler-icin-akilli-sehirler/
 3. Akıllı Çevre: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-cevre/
 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-cografi-bilgi-sistemleri/
 5. Akıllı Şehirlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-afet-acil-durum-yonetimi/
 6. Akıllı Altyapı: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-altyapi/
 7. Akıllı Ekonomi: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-ekonomi/
 8. Akıllı Enerji: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-enerji/
 9. Akıllı Güvenlik: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-guvenlik/
 10. Akıllı İnsan: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-insan/
 11. Akıllı Mekan Yönetimi: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-mekan-yonetimi/
 12. Akıllı Sağlık: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-saglik/
 13. Akıllı Şehirlerde Ağ Altyapısı: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-sehirlerde-ag-altyapisi/
 14. Akıllı Şehirlerde Kullanılan Yaygın Standart Altyapısı: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-sehirlerde-kullanilan-yaygin-standart-altyapisi/
 15. Akıllı Şehirlerde Stratejik Yönetim ve Strateji Hazırlama: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-sehirlerde-stratejik-yonetim-strateji-hazirlama/
 16. Akıllı Şehirlerde Veri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-sehirlerde-veri/
 17. Akıllı Ulaşım: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-ulasim/
 18. Akıllı Yapılar: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-yapilar/
 19. Akıllı Yönetişim: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-akilli-yonetisim/
 20. Algılayıcılar, Veri Toplama ve Aktüatörler: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-algilayicilar-veri-toplama/
 21. Bilgi Güvenliği: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-bilgi-guvenligi/
 22. Bilgi Teknolojileri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-bilgi-teknolojileri/
 23. Dağıtık Veri İşleme: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-dagitik-veri-isleme/
 24. Görüntü İşleme Teknolojileri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-goruntu-isleme-teknolojileri/
 25. İletişim Teknolojileri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-iletisim-teknolojileri/
 26. Nesnelerin İnterneti: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-nesnelerin-interneti/
 27. Örnek Uygulama İncelemeleri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-ornek-uygulama-incelemeleri/
 28. Veri Analiz Yöntemleri: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-veri-analiz-yontemleri/
 29. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme: https://www.akillisehirler.gov.tr/egitim-yapay-zeka-makine-ogrenmesi-derin-ogrenme/

 

Yukarıda verilen başlıkların uygulama rehberlik kılavuzlarına aşağıda verilen linkten ulaşılabilmektedir.

Uygulama Rehberlik Kılavuzu: https://www.akillisehirler.gov.tr/uyg-rehberligi-akilli-cevre/

 

Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Rehberliği

 1. Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Yaklaşım Raporu
 2. Londra Akıllı Şehir Yol haritası
 3. Moskova Akıllı Şehir 2030 Dökümanı
 4. Stokholm Akıllı ve Bağlantılı Şehir Strateji Dökümanı
 5. Sidney Akıllı Şehir Stratejik Çerçevesi Dökümanı
 6. Viyana Akıllı Şehir Çerçeve Stratejisi Dökümanı

https://www.akillisehirler.gov.tr/yerel-akilli-sehir-stratejisi-ve-yol-haritasi-rehberligi/

Bu dokümanlar belediyelere Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası rehberliği yapmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası rehberliği çalışmalarında kullanılmak üzere Viyana, Stockholm, Moskova, Londra ve Sidney şehirlerinin  Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Türkçe’ye çevrilmiş ve bu stratejilerde yer alan yaklaşımlara ait değerlendirmeler “Yerel Akıllı Şehir Stratejileri Yaklaşım Raporu” unda sunulmuştur.

 

Teknoloji İnceleme Raporları

 1. Akıllı Kavşak Uygulamaları
 2. Akıllı Otopark Sistemleri
 3. Akıllı Sulama Uygulamaları
 4. Akıllı Bina Uygulamaları
 5. Akıllı Atık Toplama Sistemleri
 6. Akıllı Aydınlatma
 7. Su Kayıp ve Kaçak İzleme Sistemleri
 8. Yenilenebilir Enerji Kullanımı Uygulamaları

Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarına referans olması adına belirlenen 8 temada hazırlanan teknoloji inceleme raporlarına aşağıda verilen linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.akillisehirler.gov.tr/teknoloji-inceleme-raporlari/