İZMİR AFET PLANI SUNUMU DEĞERLENDİRME ANKETİ adlı anket formu için artık yanıt kabul edilmiyor.